Toppbild

Delta & Påverka!

Som medborgare i Strängnäs kommun har du flera möjligheter att påverka det som händer här. 

Här hittar du olika sätt att påverka.

Lämna förslag och synpunkter

Lämna e-förslag och synpunkter eller ta kontakt med medborgarkontoret som hjälper dig.

Mötesinformation

Följ kommunfullmäktige via webben, håll koll på politiska möten, läs protokoll och minnesanteckningar.

Kontakta politiker

Här hittar du kontaktuppgifter till alla politiker och information om vem som gör vad.

Social medier

Här hittar du kommunens officiella konton i sociala medier.

Principer och riktlinjer

Här hittar du kommunens principer för medborgardialog i styrningen.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >