Toppbild

Undantag från renhållningsföreskrift

Kommunen kan ge dispens från kommunal slam- och latrintömning om fastighetsägaren bedöms kunna omhänderta sitt slam eller latrin på ett sätt som är betryggande för miljön och människors hälsa.

 

Undantag från renhållningsföreskriften som handläggs av kommunens miljöenhet:

  • Dispens för slamtömning, sophämtning, latrinhämtning samt slutligt omhändertagande av urin, slam och latrin. Installation av någon form av mulltoa eller annan toalett som inte är en vattentoalett. ansökningsblankett
  • Kompostering av matavfall - ansökningsblankett

 

När du ansöker om att få kompostera ditt hushållsavfall, slam eller latrin ska du bifoga en beskrivning av din komposthållare.

 

Avgifter

För ansökning om undantag från renhållningsföreskriften, det vill säga dispens från sophämtning, slamtömning eller latrinhämtning debiterar miljöenheten en timmes handläggningstid. Ingen avgift faktureras för handläggning av anmälningar om kompostering av hushållsavfall.

Mer information finns på www.sevab.com

 

Uppdaterad 2018-02-12 av Miljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >