Toppbild

Bostad

Närhet till Mälaren och unika naturmiljöer mitt i den expansiva Mälardalsregionen gör att Strängnäs kommun ger goda förutsättningar för alla att hitta sitt drömboende - oavsett var i livet man befinner sig.

 

På en timmes resväg från Strängnäs kommun bor tre miljoner människor. Småstads- och landsbygdskänslan som finns här, kombineras med storstadens puls.

Strängnäs har fördelen av att vara en tillväxtkommun med en stadig befolkningsökning på ungefär en procent varje år. Målet är att växa i en takt som gör att det finns möjlighet att fortsätta att ge god service i form av omsorg och skola, men också för näringslivsetableringar och infrastruktur. Strängnäs kommun ska växa i alla delar och inte bara i centralorten Strängnäs. Kommundelarnas tätorter och landsbygden är lika viktiga för att hitta den balans som en stark kommun behöver. Tillväxten ställer höga krav på att Strängnäs kommun hela tiden måste fortsätta att anta utmaningar för att kunna erbjuda den goda service som våra invånare efterfrågar.

Planering av nya bostadsområden pågår ständigt för att på lång sikt kunna erbjuda ett varierat boende. Många nya områden exploateras för olika typer av boendeformer. Lika viktigt är som att fler bostäder och mer infrastruktur byggs är att gröna områden finns och att mälarstranden är tillgänglig för alla.

Uppdaterad 2018-01-11

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >