Toppbild

Bredband & fiber

 

Om bredband och fiber i Strängnäs kommun

Fiber är den modernaste formen av anslutning för fast bredband och erbjuder den snabbaste och mest stabila kommunikationen för internet, tv och telefoni. Över tid kommer fiber ersätta det gamla telenätet. Det finns ett flertal olika aktörer som bygger fiberinfrastruktur i Strängnäs.

 

Resultatet av bredbandsundersökningen

Vår vision är att alla som lever och arbetar i Strängnäs ska kunna använda vilka digitala tjänster de vill, utan att bredbandet upplevs som ett hinder. I praktiken betyder det att föråldrad teknik i telenäten behöver bytas ut, koppar ska ersättas av fiber och mobilnäten byggas ut med den senaste tekniken – för närvarande 4G Plus. Det viktiga är dock inte tekniken i sig utan, hur man som användare upplever att det fungerar. Alla behöver inte ha de allra högsta bredbandshastigheterna.

För att mäta hur nöjda medborgarna och företagen är med bredbandet i Strängnäs genomförde Strängnäs kommun en medborgarundersökning om bredband i Strängnäs. Resultatet visar bland annat vilken stor betydelse internet numera har för våra liv; över 98% använder Internet flera gånger dagligen och 91% anser att det är mycket viktigt för dem (5).

Drygt sju av tio invånare använder fast bredband, och nästan hälften av dem upplever att bredbandet är långsamt. Trots en ganska omfattande fiberutbyggnad de senaste åren, är upplevelsen i genomsnitt inte bättre nu än vid motsvarande mätning för två år sedan. De som har fiber är som regel nöjda, men de som har bredband via det gamla kopparnätet förefaller bli mer och mer missnöjda i takt med att internetanvändandet ökar. Fyra av tio använder mobilt bredband i Strängnäs, och deras upplevelse är ungefär densamma, det fungerar inte tillräckligt bra.   

Med start under 2019 kommer Telia att inleda nedläggningen av telestationer i Strängnäs kommun, vilket kommer att påverka de som har fast bredband via det nätet på ett än mer negativt sätt, om de inte har möjlighet att få fiber.

 

Kan jag få fiber?

Vill du veta om du redan har fiber till din fastighet, eller om det finns möjlighet att få det ska du kontakta något av bolagen som etablerar fiberinfrastrukturen. De största aktörerna i Strängnäs är Fibra (SEVAB Nät AB) och Telia men det finns även andra bolag.
Läs mer >>

 

Har du fått ett erbjudande om att köpa fiber till din bostad?

Se upp för avtal som gör det svårt eller dyrt för dig som kund att frånträda köpeavtalet trots att du inte fått besked om att fiber verkligen kommer att byggas. 
Läs mer >>

 

Att anlägga fiber i Strängnäs kommun

Strängnäs kommun välkomnar alla aktörer som vill bygga fiberinfrastruktur till våra invånare och företagare. Vi är angelägna om att kunna erbjuda attraktiva villkor och en enkel process för att det ska vara både enkelt och kostnadseffektivt att bygga fiber i vår kommun.
Läs mer >>

 

Uppdaterad 2018-05-22 av Bredbandsstrateg

 

Strängnäs kommun

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Bredbandsstrateg
Göran Hedström 

E-post: bredband@strangnas.se
Telefon: 0152-291 50

 


Nämnd

Kommunstyrelsen

E-post


SKL - Bredband på landsbygden (pdf)

Bredbandsforum

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >