Toppbild

Bredband på landsbygden

Stöd till bredbandsutbyggnad

Länsstyrelsen beslutar om vilka bredbandsprojekt som får stöd. För Södermanlands del finns 113 miljoner kronor inom Landsbygdsprogrammet, av dessa kan 75 % beslutas före 2018. Resterande medel blir möjliga att fatta beslut om först efter 2018. Läs mer på Länsstyrelsens webbplats.

 

Byanätsforum 

Intresserade av att komma igång med ett bredbandsprojekt? Byanätsforum är en organisation för lokalt ägda bredbandsnät. Målet med byanätsforum är att förenkla för byanäten, möjliggöra kontakter och samarbeten men också diskutera utmaningar för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Anmäl gärna ert intresse om att bli medlemmar via länken. Medlemskapet är kostnadsfritt och bidrar till att stärka byanäten i Sverige. byanatsforum.se 

Föreningsform för fiberförening

Innan man bestämmer den juridiska formen för ett bredbandsprojekt, är det viktigt att tänka igenom avsikten med föreningen.

Coompanion är en medlemsägd organisation som gratis ger utbildning och rådgivning i frågor som rör föreningsformer. Kontakta dem i god tid för utbildning eller frågor.

Uppdaterad 2017-02-23

 

Strängnäs kommun

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Bredbandsstrateg
Göran Hedström 

E-post: bredband@strangnas.se
Telefon: 0152-291 50

 


Nämnd

Kommunstyrelsen

E-post


SKL - Bredband på landsbygden (pdf)

Bredbandsforum

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >