Toppbild

Anlägga fiber

Strängnäs kommun välkomnar alla aktörer som vill bygga fiberinfrastruktur. För att få anlägga fiber i kommunens mark behöver du några tillstånd.

 

Markavtal

Först behöver du ett markavtal. Det ger dig rätt att ha dina ledningar på kommunal mark. Avtalet reglerar också vilka schaktmetoder du kan använda, regler vid samförläggning, ledningsflytt och kommunens krav på ledningsdokumentation.

Om du som ledningsägare låter arbete utföras på entreprenad har du ansvaret att informera entreprenören om avtalsvillkoren. Om du inte redan har markavtal kan du kontakta Pernilla så ordnar hon det.

Kontakt: Pernilla Norberg, markförvaltare, tel. 0152-293 06, e-post

 

Schakttillstånd och anvisningar

För varje nytt fiberutbyggnadsprojekt måste du som ledningsägare ha schakttillstånd innan du kan sätta igång arbetet. I arbetet är det ditt ansvar som ledningsägare att följa kommunens schaktanvisningar.

Anvisningarna innehåller vad du behöver göra för att utföra schaktarbetet på ett säkert sätt, med minsta möjliga intrång och så att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 

Schaktanvisningar (pdf)

Din ansökan om schakttillstånd ska vara inskickad senast 10 arbetsdagar innan du ska börja gräva.

Sök schakttillstånd >>>

Observera att du, efter inskickad ansökan, måste verifiera din ansökan via en länk som skickas till din e-postadress.

Kontakt: Göran Swensson, schaktansvarig, tel. 0152-292 58, e-post

 

 

Fiberutbyggnad på landsbygden

När det gäller fiberutbyggnad på landsbygden där kommunen som regel inte äger marken eller är väghållare försöker vi ändå bidra genom att samverka med marknadens aktörer och förmedla kontakterna med vägföreningar, markägare och föreningar som engagerar sig i fiberfrågan. I dagsläget är Telia (Zitius) vår främsta samarbetspartner, men vi är alltid öppna för dialog med alla aktörer som önskar investera.

Kontakt: Göran Hedström, bredbandsstrateg, 0152-291 50, e-post

 

Ledningskollen

Om du planerar att göra grävarbeten inom Strängnäs kommun är det viktigt att du kontrollerar att inga ledningar finns inom planerat grävområde. Ett enkelt sätt att kontrollera var ledningar finns och vem som äger dom är att använda Ledningskollen.se

Om du äger nedgrävda ledningar inom Strängnäs kommun vill vi att ni registrerar detta på Ledningskollen.se.

 

Kontakt

Om du ändå kör fast i någon detalj så finns vi här för att hjälpa dig komma vidare.

Göran Hedström, bredbandsstrateg, 0152-291 50, e-post

Gunilla Malm, näringslivsutvecklare, 0152-291 60, e-post

Uppdaterad 2018-01-18

 

Strängnäs kommun

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Bredbandsstrateg
Göran Hedström 

E-post: bredband@strangnas.se
Telefon: 0152-291 50

 


Nämnd

Kommunstyrelsen

E-post


SKL - Bredband på landsbygden (pdf)

Bredbandsforum

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >