Toppbild

Kan jag få fiber?

Vill du veta om du redan har fiber till din fastighet, eller om det finns möjlighet att få det ska du kontakta något av bolagen som etablerar fiberinfrastrukturen. De största aktörerna i Strängnäs är Fibra (SEVAB Nät AB) och Telia (Zitius och Skanova) men det finns även andra bolag.

 

Har du fått ett erbjudande om att köpa fiber till din bostad?

Erbjudande om att köpa fiber till din bostad kan komma från olika typer av leverantörer, vissa är stora och nationella, andra är små och lokala. Det är en fri marknad och det är upp till dig att välja vem du tycker har bäst erbjudande för dig.

Att du får ett erbjudande om att köpa fiber betyder dock inte alltid att leverantören verkligen har beslutat att bygga fibernät i ditt område, ibland inväntar de att tillräckligt många ska köpa och i vissa fall kan konkurrensen om kunderna vara hård. Det kan därför vara bra att läsa det finstilta och särskilt se upp med avtal som gör det svårt eller dyrt för dig som kund att frånträda köpeavtalet trots att du inte fått något besked om att fiber verkligen kommer att byggas.

Det har förekommit fall där fiberleverantören har börjat med tomtgrävning och installerat utrustning i bostaden utan att varit klara med att bygga fiber fram till området. När det sedan har visat sig bli svårare eller dyrare än leverantören hade hoppats att dra fram fiber till området har kunderna hamnat i en mycket besvärlig situation utan fiberleverans.

Känner du dig osäker på vad du skriver på eller när du ska tillåta att grävning påbörjas på din tomt kan du kontakta kommunens konsumentvägledare konsument@strangnas.se 

 

 

Bredbandskartan

Post- och telestyrelsens (PTS) tjänst bredbandskartan kan vara till hjälp för att ta reda på vilka aktörer som har fibernät i ditt område. Bredbandskartan visar tillgången till bredband där folk bor och arbetar. Kartan visar också bredbandsstrategier och bredbandsprojekt i län och kommuner. Det finns även två kartor som hjälper dig att hitta nätägare och internetleverantörer i närheten av en viss plats.
Länk till Bredbandskartan >>

 

Utanför tätorterna

Utanför tätorterna byggs fiber till stor del med bidrag från Jordbruksverket via Länsstyrelsen. År 2018 erhöll ett stort fiberprojekt på Selaön bidrag för fiberutbyggnad i en omfattning som inte hade varit möjlig med enbart kommersiell utbyggnad. Under året har vi stor tillförsikt att ett motsvarande projekt på Vansö/Fogdö också byggs ut med hjälp av bidragsmedel från Jordbruksverket. Telia (Zitius) är huvudman för båda dessa projekt som under året kommer leverera fiber till över tusen hushåll och företag på landsbygden.   

Det finns mycket kvar att bygga ut och vår förhoppning är att nya sådana fiberutbyggnadsprojekt kan startas upp i år. Om du är markägare, styrelsemedlem i vägföreningen eller på annat sätt har inflytande över frågor i din hembygd efterfrågar Strängnäs kommun ditt engagemang.

Om du är intresserad av att bidra till fiber på landsbygden, kontakta kommunens landsbygdsutvecklare Gunilla Malm tel. 0152-291 60.

Uppdaterad 2018-05-22

 

Strängnäs kommun

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Bredbandsstrateg
Göran Hedström 

E-post: bredband@strangnas.se
Telefon: 0152-291 50

 


Nämnd

Kommunstyrelsen

E-post


SKL - Bredband på landsbygden (pdf)

Bredbandsforum

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >