Toppbild

Telefoni, stadsnät, m.m.

Stadsnät

Strängnäs tätorter har ett väl utbyggt stadsnät och det är det kommunala bolaget Sevab som ansvarar för det. Länk till Sevabs webbplats

 

Mobiltäckning

Strängnäs kommun har med hjälp av renhållningsfordon genomfört mätningar av kommunens mobiltäckning. Senaste mätningen genomfördes från februari till april 2016. Kartläggningen visar de operatörer som har egen mobilinfrastruktur; Tele2, Telenor, Tre och Telia. Täckningskollen visar hur mobiltäckningen ser ut i ditt område och hur skillnaden mellan olika operatörer fördelat på 2G, 3G och 4G.  Kolla din täckning.

Mätunderlaget kommer även att användas av kommunen när telefonitjänster upphandlas.

 

Avveckling av telestationer

Skanova fortsätter sin avveckling av telestationer i landet. Under 2016/2017 kommer 510 telestationer att avvecklas. Strängnäs kommun är inte berörd av närmaste årens avveckling.

Läs mer om nedläggningen på Skanovas webbplats.

Uppdaterad 2017-02-23

 

Strängnäs kommun

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Bredbandsstrateg
Göran Hedström 

E-post: bredband@strangnas.se
Telefon: 0152-291 50

 


Nämnd

Kommunstyrelsen

E-post


SKL - Bredband på landsbygden (pdf)

Bredbandsforum

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >