Toppbild

Arkiv och ritningar

Beställa ritningar från bygglov- och ritningsarkivet.

Skicka gärna att dina önskemål och uppgifter till byggenheten med e-post genom att fylla i  denna blankett och skicka den till bygglov@strangnas.se.

Har du önskemål om ritningar eller andra bygglovsdokument som avser tidigare år än 1973 är materialet mycket begränsat på grund av sammanslagning av kommundelar.

Arkivet med ritningar och bygglovsdokument är tyvärr mycket begränsat gällande exempelvis vatten- och avloppsritningar, konstruktionsritningar och ventilationsritningar.

En del uppgifter om äldre fastigheter kan finnas på biblioteket i Strängnäs, Multeum och på hembygdsmuseerna i Åkers Styckebruk, Mariefred och Stallarholmen.

År 2013 påbörjades en omarbetning av ritnings- och bygglovsarkivet. Målet är att alla dokument i arkivet ska vara digitalt sökbara för att underlätta återsökbarheten. Denna digitalisering kommer att pågå under flera år.

Att ta fram ritningar eller bygglovsdokument kräver flera sökningar och förberedelser. Därför vill vi att ni bokar in ert besök i förväg.
Kontakta byggenheten, Ann-Christin Sindemark, 0152- 293 14 eller Carina Göthberg, 0152-293 32.

Vilka ritningar och uppgifter du behöver för din ansökan/anmälan vid tillbyggnad, ombyggnad eller nybyggnad och rivning finner du under respektive flik i vänsterkolumnen under bygga, riva och förändra.

 

Taxa för kopior från microfilm och kopiering samt tryck

Ingen avgift tas ut när det önskade materialet kan levereras till dig via e-post.

Beloppen anges i kronor, priset är exklusive moms.

Kopior från Microfilm

A4

A3

A2

A1

60:-

60:-

110:-

110:-

Ligger ritningarna fortfarande i vårt närarkiv kan papperskopior fås mot en kostnad av:

Kopiering och tryckning i svartvitt

Format

Antal

Pris

A4

samtliga ex

0,40 kr/st

A3

samtliga ex

0,80 kr/st

Färgkopior

Format

Antal

Pris

A4

1-50 st

4 kr/st

A4

51-100 st

3 kr/st

A4

fler än 100 st

2 kr/st

A3

1-50 st

8 kr/st

A3

51-100 st

6 kr/st

A3

fler än 100 st

2 kr/st

Uppdaterad 2018-02-02 av Byggenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >