Toppbild

Bygglovhandläggare kontakt

Gruppnummer till första lediga bygglovshandläggare:
0152-292 62

  

Klas Bayer
Enhetschef Byggenheten
Byggenheten
klas.bayer@strangnas.se
  

Samira Kello
bygglovshandläggare, byggnadsingenjör
samira.kello@strangnas.se
 

Sara Leffler
bygglovshandläggare, civilingenjör
sara.leffler@strangnas.se
 

Mathias Hällkvist
bygglovshandläggare, byggnadsantikvarie
mathias.hallkvist@strangnas.se
 

Elisabeth Olsson
bygglovshandläggare, jurist
Tillsynsärenden
elisabeth.olsson@strangnas.se
 

Emma Löfstedt
bygglovshandläggare, jurist
Tillsynsärenden
emma.lofstedt@strangnas.se

Maria Strengbohm
bygglovshandläggare
maria.strengbohm@strangnas.se
 

Kristoffer Verner
bygglovshandläggare, byggnadsingenjör
kristoffer.verner@strangnas.se
 

Sofie Sjögren
bygglovshandläggare
sofie.sjogren@strangnas.se
 

Christin Doering
bygglovshandläggare
christin.doering@strangnas.se
 

Marcus Öberg
bygglovshandläggare
marcus.oberg@strangnas.se
 

Ann-Christin Sindemark
Arkiv, ritningar, administratör, adressättning
ann-christin.sindemark@strangnas.se
 

Carina Göthberg
Arkiv, ritningar, administratör, adressättning
carina.gothberg@strangnas.se
 

Ewa Carlsson
bygglovsadministratör, OVK
ewa.carlsson@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >