Toppbild

Bygglovhandläggare kontakt

Gruppnummer till första lediga bygglovshandläggare:
0152-292 62

  

Klas Bayer
Enhetschef Bygg samt Kart- och Mät
Byggenheten
klas.bayer@strangnas.se
  

Samira Kello
Handläggare bygglov, byggnadsingenjör
samira.kello@strangnas.se
 

Sara Leffler
Handläggare bygglov, civilingenjör
sara.leffler@strangnas.se
 

Mathias Hällkvist
Handläggare bygglov, byggnadsantikvarie
mathias.hallkvist@strangnas.se
 

Elisabeth Olsson
Handläggare bygglov, jurist
Tillsynsärenden
elisabeth.olsson@strangnas.se
 

Maria Strengbohm
Handläggare bygglov
maria.strengbohm@strangnas.se
 

Tawab Sarem
Handläggare bygglov, byggnadsingenjör
tawab.sarem@strangnas.se
 

Kristoffer Verner
Handläggare bygglov, byggnadsingenjör
kristoffer.verner@strangnas.se
 

Sofie Sjögren
Handläggare bygglov
sofie.sjogren@strangnas.se
 

Christin Doering
Handläggare bygglov
christin.doering@strangnas.se
 

Ann-Christin Sindemark
Arkiv, ritningar, administratör, adressättning
Tel: 0152-293 14
ann-christin.sindemark@strangnas.se
 

Carina Göthberg
Arkiv, ritningar, administratör, adressättning
Tel: 0152-293 32
carina.gothberg@strangnas.se
 

 

Personal Kart- och Mät

David Reinedahl
Arbetsledare, GIS-ingenjör
Grund- och primärkartor
Tel: 0152-293 11
david.reinedahl@strangnas.se
 

Bengt Öhman
Karttekniker
Nybyggnadskartor
Tel: 0152-293 07
bengt.ohman@strangnas.se
 

Johan Andersson
Kart- och mättekniker
0152-293 01
johan.andersson@strangnas.se
 

Pontus Nilsson
Kart- och mättekniker
Fältarbete, inmätning, utsättning, grundkartor, primär- och nybyggnadskartor
Tel: 0152- 293 16
pontus.nilsson2@strangnas.se
 

Mikael Ulfvik
GIS-ingenjör
Tel: 0152-293 04
mikael.ulfvik@strangnas.se

 

 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >