Toppbild

Energi och uppvärmning

Energispartips

På Energimyndighetens webbplats finns en rad andra enkla tips på hur du sänker dina energikostnader. Många av dem kostar ingenting att genomföra mer än att du ändrar ditt beteende.

Strängnäs kommun har gratis energirådgivning som du kan läsa mer om via länken.

Spara energi och pengar och minska din klimatpåverkan

Energikalkylen är Energimyndighetens beräkningsprogram och hjälp för privathushållen att skapa sig en översiktlig bild över sin energianvändning. Därmed kan du få uppgifter om hushållets behov av varmvatten, hushållsel och uppvärmning.

 

Energideklarationer

Syftet med energideklarationerna är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Energideklarationen ger information om byggnaders energianvändning till ägare, hyresgäster eller köpare av ett hus, men också till allmänheten. Energianvändningen utgör ofta en viktig del av en byggnads driftskostnader. Om det finns lämpliga åtgärder att vidta i en byggnad för att sänka energianvändningen så ska också förslag till sådana åtgärder finnas med i deklarationen. Dessa rekommendationer kan därför utgöra en värdefull information till ägare av byggnader, men även vara intressanta för dem som till exempel funderar på att köpa ett hus.

Boverket har tillsyn över energideklarationen

Boverket är tillsynsmyndighet för energideklarationer. Detta innebär att Boverket har tillsyn över att energideklaration upprättas, visas och överlämnas där så krävs, men också över att uppgiften om byggnadens energiprestanda finns med vid annonseringen. Boverket har också tillsyn över de certifierade energiexperternas oberoende.

Boverket bedriver sin tillsyn genom att utföra kontroller i energideklarationsregistret. Boverket tar även emot information, klagomål med mera som kan ge anledning till att ett tillsynsärende startas.

www.boverket.se/sv/byggande/energideklaration

 

Uppdaterad 2016-12-12

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >