Toppbild

Så kan du bidra

Här har vi samlat tips och råd om hur du kan bli klimatsmart i stort och smått. Kom ihåg att många av tipsen också kan ge dig en bättre privatekonomi.

 

Energispartips

För närmare information och råd i Energi- och klimatfrågor hänvisas till bygglovsenheten i Eskilstuna. 
www.eskilstuna.se/bygga-bo-och-miljo/energi--och-klimatradgivning

Energimyndighetens webbplats finns en rad andra enkla tips på hur du sänker dina energikostnader. Många av dem kostar ingenting att genomföra mer än att du ändrar ditt beteende.

 

Trädgårdsavfall - till återvinning eller kompost

Bästa sättet att ta hand om trädgårdsavfallet efter vårstädningen på tomten är att köra det till kommunens återvinningsstationer Kvitten i Strängnäs och Läggesta i Mariefred. Öppettider hittar du på SEVAB:s webbplats.

Eldning av trädgårdsavfallTrädgårdsavfall i en skottkärra

Eldning av trädgårdsavfall orsakar varje år flera klagomål till miljöenheten eftersom många blir störda av lukt och rök från eldning. I tätorter går det knappast att elda trädgårdsavfall utan att olägenheter uppstår, oavsett om man vidtar försiktighetsmått.

Naturligtvis får du inte heller skräpa ned i naturen genom att lämna trädgårdsavfallet i skog eller parkmark.

Vill du ändå elda ditt trädgårdsavfall så kräver det en del försiktighet och sunt förnuft, även om du bor på landet. Kontrollera först att räddningstjänsten inte utfärdat eldningsförbud på grund av brandfara. När du sedan eldar måste du se till att trädgårdsavfallet är torrt och att vinden inte ligger på mot dina närmaste grannar. Brasan får inte vara mer än 3 x 1 meter och ska vara släckt innan det blir mörkt.
Läs mer om räddningstjänstens eldningstips och eventuella eldningsförbud.

Har du problem med grannens eldning så börja med att prata med grannen. Hjälper inte det kan du kontakta Miljöenheten.

 

Kompost

Att kompostera är en bra miljöåtgärd! Ungefär hälften av det man slänger i den vanliga soppåsen kan komposteras.

Kompostering är ett bra sätt att hjälpa naturen ta tillvara näringsämnen i avfallet. Du får i gengäld en näringsrik jord att förbättra din trädgård med.

För att få kompostera hushållsavfall eller toalettavfall (latrinavfall) på den egna fastigheten ska du anmäla detta till miljöenheten. Kontakta oss för mer information. Ska du endast kompostera trädgårdsavfall krävs ingen anmälan.

 

Klipp gräset på miljövänligt sätt

Välj gärna bort den bensindrivna gräsklipparen och använd istället en handdriven eller miljömärkt maskin (en bensindriven gräsklippare som inte är miljömärkt släpper ut stora mängder försurande ämnen). Alkylatbensin är också ett bättre bränslealternativ.

 

Tvätta bilen i en tvätthall

Tvättar du bilen på gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunn eller dike och orenat ut i närmaste vattendrag.

När du tvättar bilen är det bästa att åka till närmaste automattvätt eller gör-det-själv-hall. Dessa har så kallade oljeavskiljare, där oljor och metallhaltigt slam skiljs bort från vattnet, som sedan går vidare till reningsverket. Kommunen tar sedan hand om oljan och det farliga slammet från oljeavskiljarna för destruktion på ett miljösäkert sätt. En del automattvättar har, förutom oljeavskiljare, ett eget litet reningsverk som ytterligare renar vattnet. Dessutom återanvänds en stor del av vattnet i tvättautomaten. Idag finns det även miljömärkta tvätthallar.

Både i bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, t.ex. tensider, som kan skada eller störa djur och växtlivet i vattenmiljön. Även miljöanpassade bilschampo, tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner i reningsverk och i naturen. Om du tvättar själv, använd miljöanpassat avfettningsmedel och bilschampo. Detta är ofta ett krav på tvätthallarna.

Uppdaterad 2018-10-15

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >