Toppbild

Bidrag att söka

Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar

Har du en idé som kan minska utsläppen som kan påverka klimatet? Nu finns det möjlighet att söka stöd för klimatåtgärder. Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.

 

Om stödet

Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. En lokal investering kan till exempel göras i en stad, kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen.

Det är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi som kan få stöd. Åtgärder som kan få stöd är till exempel:

  • Laddinfrastruktur för elfordon
  • Biogasanläggningar
  • Byte av fossil olja till biobränsle eller fjärrvärme
  • Utbyggnad av mindre fjärrvärmenät
  • Lustgasdestruktion
  • Cykelbanor och infrastruktur för cykel

 

Ansökan

Det kommer att vara fyra ansökningsomgångar per år till och med 2018.

Ansökningsomgångar under 2017

9 januari – 31 januari 2017 – Beslut planeras till april
10 mars – 3 april 2017 – Beslut planeras till juni.
7 augusti – 9 september 2017 – Beslut planeras till november.
November 2017, datum inte satta ännu – Beslut planeras i början av år 2018.

Du ansöker digitalt genom Naturvårdsverkets webbplats.

Kontakta oss för stöd och rådgivning inför din ansökan.

 

Mer information

Läs mer om Klimatklivet och gör din ansökan på Naturvårdsverkets webbplats
Där finner du också Frågor och svar om lokala klimatinvesteringar
Direktlänk till Förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Länsstyrelsen ger råd och stöd till dig som ska ansöka till Klimatklivet se Länsstyrelsens webbplats om Klimatklivet.

Kontaktperson:

Elin Hjorth, Miljökoordinator, Strängnäs kommun
E-post: elin.hjorth@strangnas.se
Telefon: 0152-292 31

Uppdaterad 2018-06-15

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >