Toppbild

Kommunens arbete

Så jobbar Strängnäs kommun med miljö

I kommunens arbete med att ständigt bli bättre och bättre är miljöfrågorna viktiga. Här kan du läsa om några av våra förbättringsområden.

Måltider

Vatten

Energi

Avfall

Transporter

Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation


Samhällsbyggnads-

nämnden

Förtroendevalda

E-post


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Lämna synpunkter

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >