Toppbild

Ledig mark & tomter

Lediga småhustomter

"Lediga tomter" visar kommunägda småhustomter till salu.

Under rubriken "Att köpa kommunal tomt för småhus" kan du bland annat läsa mer om hur tomtkön fungerar.

Ledig näringslivsmark

"Ledig näringslivsmark" visar Mälardalskartan som innehåller ledig kommunal mark för näringslivet.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >