Toppbild

Planerade småhustomter

Planerade småhustomter

 

Centrala Stallarholmen

Till 2019 kommer 15 st villatomter i centrala Stallarholmen att erbjudas till tomtkön. Just nu pågår lantmäteriförrättning och mer information kommer.

Tomtkö

Här finner du blankett för att anmäla dig till Strängnäs kommuns tomtkö, avgiften är 400 kr/år.

Information tomtkö

Kontakt

Mark och exploateringsenheten
Pernilla Norberg
Markförvaltare
tel: 0152-293 06
E-post: pernilla.norberg@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >