Toppbild

Planerade småhustomter

Planerade småhustomter

 

Beskrivning

Under år 2017 kommer villatomter på Stavlund att släppas till tomtkön, se länk nedan.

Stavlund

Under andra kvartalet år 2017 släpps 3 stycken tomter i Sidöparken till tomtkön, se länk nedan.

Sidöparken

Tomtkö

Här finner du blankett för att anmäla dig till Strängnäs kommuns tomtkö, avgiften är 400 kr/år.

Information tomtkö

 

Kontakt

Mark och exploateringsenheten
Pernilla Norberg
Markförvaltare
tel: 0152-293 06
E-post: pernilla.norberg@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >