Toppbild

Planerade småhustomter

Planerade småhustomter

 

Beskrivning

Efter sommaren kommer 12 st villatomter på Stavlund att släppas till tomtkön, se länk nedan. Försäljningen av dessa tomter har tyvärr blivit försenade på grund av försenad gatuutbyggnad samt det torra vädret som har hindrat oss från att utföra skogsarbete på och runt de aktuella tomterna.

Till 2019 kommer 15 st villatomter i centrala Stallarholmen att erbjudas till tomtkön. Just nu pågår lantmäteriförrättning och mer information kommer.

Stavlund

Strängnäs kommun har just nu 3 stycken tomter i Sidöparken till försäljning, se länk nedan. Vid intresse kontakta Annica Ekervall på Fastighetsbyrån i Strängnäs.

Sidöparken

Tomtkö

Här finner du blankett för att anmäla dig till Strängnäs kommuns tomtkö, avgiften är 400 kr/år.

Information tomtkö

 

Kontakt

Mark och exploateringsenheten
Pernilla Norberg
Markförvaltare
tel: 0152-293 06
E-post: pernilla.norberg@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >