Toppbild

  • Kaserngården-fotomontage.jpg
  • Kasernområdet-från-vattnet.jpg
  • Kasernområdet-snedbild.jpg

 

Eldsundsviken, gamla kaserngården

 

Beskrivning

I detaljplan som vann laga kraft 2014 har det skapats förutsättningar för att omvandla det nedlagda regementsområdet till ett område för blandad bebyggelse. Eldsundsviken är första etappen i den nya Norra Staden. I samband med exploatering av området kommer även allmänna anläggningar att byggas ut.

Nuläge

Arbetet med utbyggnad av allmänna anläggningar startade i september 2014 och är nu avslutade. Invigning av torget genomfördes under oktober 2015.

Vasallens ombyggnadsarbeten med att omvandla de gamla kasernbyggnaderna till bostäder pågår.

Länkar

www.eldsundsviken.se

Kontaktperson

Mark- och exploateringsenheten

Status

Projektikon Genomförande

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >