Toppbild

 

Gamla Vattenverket, Mariefred

 

Beskrivning

Kommunstyrelsen har beviljat start av utredning för utveckling av området mellan Tredje backe och den befintliga småbåtshamnen.

Utifrån den medborgardialog som genomfördes vintern 2015-2016 så kommer bostäder planeras inom området i sydvästra delen, vid Vattenverkstomten. Se rödmarkerat område i kartan ovan.

Nuläge

Som en förberedande åtgärd kommer vattenverksbyggnaden och det omgivande staketet att rivas under våren 2018. Vattenverksbyggnaden har stått oanvänd under många år och är allvarligt fuktskadad.

Detaljplanen har ännu ej påbörjats.

Kontaktperson

Mark- och exploateringsenheten

Status

Projektikon Planering

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >