Toppbild

Bild över bostadsområde 

Kungsfiskaren

 

Beskrivning

Vi arbetar med en detaljplan som ska tillåta bostäder mellan Björkvägen och Kilenvägen. Det centrala läget i Strängnäs och närheten till stationen gör en förtätning av området i linje med kommunens uppsatta mål om bostadsbyggande. Målet med projektet är att möjliggöra ca 70-80 nya lägenheter. Området kommer att markanvisas under 2018.

Lekplatsen och bollplanen kommer att finnas kvar men flyttas inom området och skogskullen kommer att bevaras.

Strax norr om området pågår arbete med detaljplanen Järpen där D.Carnegie & Co planerar att bygga fler bostäder.

Nuläge

Vi har haft samråd under maj 2017, och detaljplanearbetet går vidare mot granskning under våren 2018.

Kontaktperson

Mark- och exploateringsenheten

Status

Bildikon för samhällbyggnadsprojekt - Planering 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >