Toppbild

Östra Sandbacksberget

 

Detaljplanen Östra Sandbacksberget, "Nya Härad"

 

Beskrivning

Sörfjärdens Fastighets AB, som ägs av GSCC Entreprenad AB, har förvärvat 390 000 kvm mark för nyproduktioner av bostadshus i Härad. De kommer att bygga i olika etapper under flera år.

I området, som exploatören kallar "Nya Härad", kommer en blandning av radhus, flerbostadshus och parhus att växa fram. Det finns även planer på att bygga förskola och seniorboende i området.

Nuläge

Första etappen är påbörjad och kommer att stå klar hösten 2018. Etapp 1 består av en blandning av flerbostadshus och radhus.

Kontakt, länkar

Vid intresse, kontakta exploatören:

GSCC
Entreprenad AB

www.gscc.se

www.nyaharad.se

Detaljplan: http://www.strangnas.se/sv/Bygga-bo--miljo/Samhallsplanering/Detaljplanering/gallande-detaljplaner/-/

Projektledare
Robert Stenius
Telefon 073-2525142
robert.stenius@gscc.se

 

Status

Bildikon för samhällbyggnadsprojekt - Genomförande

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >