Toppbild

  • Finningemodell_100713_1_2.jpg
  • Finningemodell_100713_1_2_1.jpg
  • Finningerondellen-2.jpg
  • Finningerondellen-cirkulationsplats.jpg
  • Finningerondellen-plankarta.jpg
  • Finningerondellen.jpg

Finningerondellen

 

Beskrivning

Detaljplanen för området vann laga kraft år 2012 och innehåller dels bostäder dels kontor- och handel. Områdena närmast Finningerondellen är avsedda för kontors- och handelsverksamheter och söder om dessa, mot Fårhushagen, är marken avsedd för bostäder.

Nuläge

Infrastrukturen är utbyggd och marken för bostäder är såld till privata byggherrar som ska utveckla sina kvarter. Marken för verksamheter är till försäljning.

Kontaktperson

Mark- och exploateringsenheten

Status

Projektikon Genomförande


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >