Toppbild

  • 2014-11-18_rev-Gestaltningsprogram-Sidöparken.jpg
  • Plankarta-Sidöparken.jpg
  • Översikt-Sidöparken.jpg

Sidöparken

 

Beskrivning

Området är beläget längs med Regementsgatan bara några minuters gångväg från Strängnäs centrum. Ny detaljplan för ca 80 lägenheter och 13 bostäder i form av parhus/villor vann laga kraft i början av 2015. 

Det kommer att bli en variation av flerbostadshus, parhus och friliggande villor i området. Största andelen kommer att byggas av HSB. Strängnäs kommun kommer att sälja tre tomter för friliggande villor via kommunens tomtkö.

Nuläge

Gata och ledningar inom området har byggts ut under 2016.

Bostäderna planeras att börja byggas under 2018 och byggnadsarbetet kommer att pågå under några års tid.

Kommunens tomter har släppts till försäljning under 2017.

Länkar

Flerfamiljshus: www.hsb.se

Parhus och villor: www.obos.se

Kontaktperson

För frågor om HSB:s nya bostäder, kontakta Johan Elfving, HSB.

Försäljning och Kommunens tomtkö:
Pernilla Norberg
Markförvaltare 
tel. 0152-293 06.

Status

Bildikon för samhällbyggnadsprojekt - Genomförande

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >