Toppbild

  • Bild-brf-Wasa.jpg
  • Brf-Wasa-1.jpg
  • Brf-Wasa-2.jpg

 

Västertull

 

Beskrivning

På hörntomten mellan Hospitalsgatan och Järnvägsgatan i centrala Strängnäs planerar kommunen för handel och nya lägenheter.

Nuläge

I nuläget pågår detaljplaneläggning av Västertull.

Kontaktperson

Mark- och exploateringsenheten

Status

Bildikon för samhällbyggnadsprojekt - Planering

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >