Toppbild

Östra Stadsskogen

 

Strängnäs Östra Stadsskogen 

 

Beskrivning

Planering pågår för ca 150 nya bostäder i flerfamiljshus i nära anslutning till Strängnäs nya resecentrum.

Nuläge

Projektet är i ett första skede där idéskisser tas fram för hur en framtida bebyggelse kan komma att utformas.

Kontaktperson

Mark- och exploateringsenheten

Status

Planering


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >