Toppbild

Östra Stadsskogen

 

Strängnäs Östra Stadsskogen 

 

Beskrivning

Planering pågår för ca 150 nya bostäder i flerfamiljshus i nära anslutning till Strängnäs nya resecentrum.

Nuläge

Projektet är i ett första skede där idéskisser tas fram för hur en framtida bebyggelse kan komma att utformas.

Kontaktperson

Mark- och exploateringsenheten

Status

Planering

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >