Toppbild

Ekviken

Precis invid vattnet i det natursköna området Ekviken, kommer det byggas ett helt nytt bostadsområde, med gångavstånd till Läggesta station. 

Totalt antal villor som planeras: 25
Boyta: 168 kvm.
Byggherre: Kruus Byggnads AB
Typ av bostad: friköpta villor, äganderätter
Inflytt preliminärt: beräknad inflyttning för första huset är december 2017, varefter husen kommer att färdigställas med cirka en månads intervall.

Bygglov beviljades: 2017-04-11
Startbesked beviljades: 2017-06-16

Läs mer om projektet på ekviken.se och kruusbygg.se

Uppdaterad 2017-06-21

Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >