Toppbild

Eldsundsviken etapp 2

 

Beskrivning

 

Detaljplanläggning pågår för att möjliggöra fler bostäder och ett nytt centrum vid Eldsundsviken. Etappen omfattar båda sidor om viken i Mälaren och kommer att inrymma bostäder i flerbostadshus. Marken har tidigare varit en del av regementsområdet men ska nu genom nya markägaren Kilenkrysset omvandlas till stad. Detta är andra etappen i utbyggnaden Norra staden som är en utvidgning av Strängnäs stadskärna.

Nuläge

Detaljplanearbete pågår.

Länkar

www.kilenkrysset.se

Kontaktperson

Mark- och exploateringsenheten

Status

 Bildikon för samhällbyggnadsprojekt - Planering 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >