Toppbild

Eldsundsviken etapp 2

 

Beskrivning

 

Detaljplanläggning pågår för att möjliggöra fler bostäder och ett nytt centrum vid Eldsundsviken. Etappen omfattar båda sidor om viken i Mälaren och kommer att inrymma bostäder i flerbostadshus. Marken har tidigare varit en del av regementsområdet men ska nu genom nya markägaren Kilenkrysset omvandlas till stad. Detta är andra etappen i utbyggnaden Norra staden som är en utvidgning av Strängnäs stadskärna.

Nuläge

Detaljplanearbete pågår.

Länkar

www.kilenkrysset.se

Kontaktperson

Mark- och exploateringsenheten

Status

 Bildikon för samhällbyggnadsprojekt - Planering 


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >