Toppbild

Hammarängen

Detaljplanen tillåter ca 200 nya bostäder blandat från enbostadshus till flerbostadshus. Bebyggelsestrukturen följer principen tätt och lågt, utgående från och anknytande till Mariefreds stadskärna. Byggnation pågår. Derome är fastighetsägare.

Länkar
Försäljning av lägenheter och stadsvillor/radhus/parhus via exploatören www.deromemarkbostad.se


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >