Toppbild

Isopen 4 och 5

Isopen 4

Totalt antal lägenheter som planeras: 52 lägenheter fördelat på fem huskroppar.
Boyta:
6 st: 1 RoK – BOA – 37,2 kvm
8 st: 1 RoK –BOA – 39,8 kvm
16 st: 2 RoK – BOA – 54,1 kvm
4 st: 3 RoK – BOA – 70,4 kvm
10 st: 3 RoK – BOA – 73,1 kvm
8 st: 3 RoK – BOA – 73,5 kvm

Byggherre: JW Bostad AB
Typ av bostad: lägenheter, hyresrätter

Inflyttning: Inflyttning för etapp 1 planeras preliminärt till november 2018 och etapp 2 till slutet av 2019.
Datum för startbesked: 2018-01-08
Datum för bygglov: 2017-10-23

Mer info finns på: www.hfforvaltning.se

Uppdaterad 2018-03-01

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >