Toppbild

Flygbild över bostadsområde 

Järpen

 

Beskrivning

D.Carnegie & Co driver en detaljplan som ska tillåta bostäder mellan befintlig bebyggelse längs Björkvägen och Södertäljevägen i Strängnäs. Med centralt läge och nära stationen är en förtätning av området helt i linje med kommunens uppsatta mål om bostadsbyggande. Målet med projektet är att möjliggöra ca 150 nya lägenheter i form av hyresrätter. 

Strax söder om området finns projektet Kungsfiskaren som är ett kommunalt bostadsprojekt.

Nuläge

Detaljplanearbete pågår. 

Kontaktperson

Mark- och exploateringsenheten

Länkar

www.dcarnegie.se

Status

Bildikon för samhällbyggnadsprojekt - Planering

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >