Toppbild

Kv. Örtagården

Kv Örtagården

Totalt antal enbostadshus som planeras: 5 st enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad
Boyta:
1 st 148 (BOA)
2 st 88 (BOA)
2 st 129 (BOA)

Byggherre: Derome Hus AB
Typ av bostad: villa, äganderätt

Inflytt för samtliga: slutet av 2018
Datum för startbesked: 2018-02-06
Datum för bygglov: 2017-12-14

Läs mer om projektet på www.deromemarkbostad.se

Uppdaterad 2018-02-26

Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >