Toppbild

Mariefred Opgården

Boklok bygger ett 50-tal bostadsrätter i det trevliga området Marielund. Just nu pågår markarbete i området.

Totalt antal lägenheter som planeras: 52 lägenheter
Boyta: 53-81 kvm
Byggherre: Boklok
Bostadsrättsförening: Ja
Inflytt preliminärt: hösten 2018.

Bygglov beviljades: 2017-03-16
Startbesked beviljades: 2017-04-28

Läs mer om projektet på www.boklok.se

Uppdaterad 2017-09-08

Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >