Toppbild

Rinken 1

Rinken 1

I Stadsparken i Mariefred, bygger Derome Förvaltning 22 hyreslägenheter, med inflyttning under hösten 2018.

Totalt antal lägenheter som planeras: 22 lägenheter fördelat på fem huskroppar
Boyta:
6 stycken 3 ROK om 87,7 kvm (BOA)
4 stycken 2 ROK 73,1 kvm (BOA)
4 stycken 2 ROK 70,4 kvm (BOA)
6 stycken 1 ROK 54,1 kvm (BOA)
2 stycken 1 ROK 28,2 kvm (BOA)

Byggherre: Derome Förvaltning AB
Typ av bostad: hyresrätter
Inflytt preliminärt: Planeras till oktober/november 2018.

Bygglov beviljades: 2017-11-30
Startbesked beviljades: 2018-01-29

Läs mer om projektet på www.deromeforvaltning.se/omrade/strangnas

Uppdaterad 2018-02-26

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >