ToppbildSkämby gärde

Planerat projekt för cirka 200 bostäder, blandad bebyggelse från villor till flerbostadshus på kommunal mark. Området kommer att byggas ut och markanvisas i flera etapper.

Nuläge
Detaljplanläggning beräknas starta 2018.

Kontakt
Mark- och exploateringsenheten.


Status

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >