Toppbild

 

Detaljplan Sundby strand

Sundby strand

Ytterligare en etapp inom villaområdet Sundby strand i Stallarholmen byggs nu, etapp 4.

Länkar
Försäljning av tomter via exploatören www.sundby-tomter.com/

 


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >