Toppbild

 

Detaljplan Sundby strand

Sundby strand

Ytterligare en etapp inom villaområdet Sundby strand i Stallarholmen byggs nu, etapp 4.

Länkar
Försäljning av tomter via exploatören www.sundby-tomter.com/

 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >