Toppbild

Visar hus i området Tredje backe

Tredje backe

Första etappen håller på att slutföras. Detaljplanering av andra etappen pågår för cirka 80 st tillkommande bostäder i form av villor/radhus. Marken ägs och utvecklas av Småa.

Länkar
www.smaa.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >