Toppbild

Åker som ska bebyggas i Vannesta-området

Vannesta 1:21

Utbyggnad av gator och försäljning av 14 villatomter på kommunal mark inom detaljplanen Vannesta 1:21 m.fl. Utbyggnad av gator planeras till 2018. För att köpa tomt behöver du vara med i kommunens tomtkö.

Länkar
Mer information om kommunens tomtkö hittar du under rubriken ”Ledig mark och tomter”.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >