Toppbild

Åker som ska bebyggas i Vannesta-området

Vannesta 1:21

Utbyggnad av gator och försäljning av 14 villatomter på kommunal mark inom detaljplanen Vannesta 1:21 m.fl. Utbyggnad av gator planeras till 2018. För att köpa tomt behöver du vara med i kommunens tomtkö.

Länkar
Mer information om kommunens tomtkö hittar du under rubriken ”Ledig mark och tomter”.


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >