Toppbild

Kontakt Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp:

Marie Jonsson 
Samhällsbyggnadschef
marie.jonsson@strangnas.se
 

Mikael Rojek
Samhällsbyggnadsstrateg
mikael.rojek@strangnas.se
 

Klas Bayer
Bygglovschef
klas.bayer@strangnas.se
    

Anna Hammarström
Miljöchef
anna.hammarstrom@strangnas.se
 

David Reinedahl
Enhetschef GIS-enheten
david.reinedahl@strangnas.se

 

Enheten för strategisk planering:

Mikael Rojek
Samhällsbyggnadsstrateg, enhetschef
mikael.rojek@strangnas.se
 

Beatrice Svensson Lindius
Kommunekolog
beatrice.svenssonlindius@strangnas.se
 

Daniel Artaeus
Strategisk utredare, översiktsplanering
daniel.artaeus@strangnas.se
 

Eddie Lundgren
Översiktsplanerare/Trafikstrateg
eddie.lundgren@strangnas.se
 

Elin Hjorth
Miljökoordinator
elin.hjorth@strangnas.se
  

Gunilla Malm
Näringslivsutvecklare
gunilla.malm@strangnas.se
 

Gunilla Östling
Utredare
gunilla.ostling@strangnas.se
 

Karin Gagner
Koordinator för social hållbarhet
karin.gagner@strangnas.se

 

Samhällsbyggnadskontorets administrativa enhet:

Ann-Katrine Bergfeld
Nämndsekreterare Samhällsbyggnadsnämnden
ann-katrine.bergfeld@strangnas.se
 

Kristine Vejby
Registrator
sbn@strangnas.se
 

Cecilia Sander
Administratör
cecilia.sander@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >