Toppbild

Bonden 11, 12, 14 och Läraren 11

Förslag till detaljplan för fastigheterna Bonden 11, 12, 14 & Läraren 11 i Strängnäs stad.

Bonden 11, 12, 14 och Läraren 11

Planens läge:

Planområdet ligger nordöst om Strängnäs kommunhus, på Nygatan 10 i Strängnäs.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att ändra befintlig detaljplan för att kunna förtäta berörda fastigheter med bostäder.

Planskede: 

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Uppdaterad 2018-08-22

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >