Toppbild

Eldsund 6:16, del av, ”Verksamhetsområde Eldsundsviken”

Förslag till detaljplan för Eldsund 6:16, del av, ”Verksamhetsområde Eldsundsviken” i Strängnäs.

Verksamhetsområde Eldsundsviken

Planens läge:

Planområdet ligger direkt söder om riksväg 55.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bl.a. marin serviceverksamhet. Planen ska möjliggöra möjlighet till proffshandel, lager, båthallar m.m. i verksamhetsområden om totalt 75000 kvm tomtyta.

Planskede: 

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Uppdaterad 2018-03-06

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >