Toppbild

Erikslund 11

Förslag till detaljplan för fastigheten Erikslund 11 i Strängnäs stad.

Erikslund 11

Planens läge:

Planområdet är beläget mellan Grenvägen och Eskilstunavägen.

Planens syfte:

Planens syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse på befintligt
verksamhetsområde. Planen är en del av att omforma stadsentréfunktionen
längs Eskilstunavägen.

Planskede: 

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Uppdaterad 2018-03-06

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >