Toppbild

Järnsparven 1

Förslag till detaljplan för Järnsparven 1 i Strängnäs stad.

Järnsparven 1

Planens läge:

Planområdet angränsar till vårdcentralen i nordlig riktning och Kråkberget i öst.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostadsbebyggelse inom den berörda fastigheten. Utöver detta ska planen möjliggöra parkeringsgarage och lokaler för verksamhet.

Planskede: 

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Uppdaterad 2018-08-22

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >