Toppbild

Jören 1

Förslag till detaljplan för Jören 1, Åkers Styckebruk, Strängnäs kommun.

Jören 1

Planens läge:

Området ligger i korsningen mellan Bruksvägen, Jordbrovägen och 

Planens syfte:

Omvandla nuvarande mark med tidigare bensinstation till bostads-/verksamhetsbebyggelse.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Uppdaterad 2018-03-06

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >