Toppbild

Råcksta 2:1 m.fl., ”Brobyholm”

Förslag till detaljplan för Råcksta 2:1 m.fl., ”Brobyholm”, Åkers Styckebruk, Strängnäs kommun.

Råcksta 2:1 m.fl., ”Brobyholm”

Planens läge:

Planområdet omfattas av fastigheten Råcksta 2:1 m.fl. och angränsar i norr till Krutbruket och dess verksamhetsområde.

Planens syfte:

Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse och uppförandet av byggnader för verksamhetsändamål inom fastigheten.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Öppet Hus

Datum & tid: måndag 1/10 kl 17.00 – 19:00. 
Ingen föranmälan, kom och gå som du vill.
Plats: Biblioteket i Åkers styckebruk, Skolvägen 1, Åkers Styckebruk
Frågor: Daniel Quick, 0152-292 38, daniel.quick@strangnas.se

Samhällsbyggnadsnämnden bjuder in till ett Öppet hus där intresserade kan lämna synpunkter, diskutera och ställa frågor. Vi vill ta del av era tankar och idéer!

Just nu pågår ett detaljplanearbete där planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse och uppförandet av byggnader för verksamhetsändamål inom fastigheten Råcksta 2:1 m.fl., del av Brobyholm. Förslaget följer den riktning som anges i den gällande (FÖP) fördjupning av översiktsplanen Åkers Styckebruk.

Material finns tillgängligt på biblioteket i Åkers Styckebruk från 2018-09-17 till 2018-10-05.

FÖP Åker

Uppdaterad 2018-09-21

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >