Toppbild

Strängnäs 3:21 m.fl., del av, ”Måsenområdet”

Förslag till detaljplan för Strängnäs 3:21 m.fl., del av, ”Måsenområdet” i Strängnäs stad.

Måsenområdet

Planens läge:

Planområdet ligger inom gamla Måsenområdet i Ulvhäll, Strängnäs stad.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att ändra befintlig detaljplan för kontor och verksamheter till bostäder.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Uppdaterad 2018-03-06

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >