Toppbild

Strängnäs 2:1, del av, och Upplaget 10

Förslag till detaljplan för fastigheterna Strängnäs 2:1,del av, och Upplaget 10 i Strängnäs stad.

Upplaget 10

Planens läge:

Planområdet är beläget mellan Tallåsvägen och Eskilstunavägen.

Planens syfte:

Planens syftar till att möjliggöra främst bostadsbebyggelse men även
mindre del centrumverksamhet. Planen är en del av att omforma stadsentré-funktionen längs Eskilstunavägen.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Uppdaterad 2018-03-06

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >