Toppbild

Gällande detaljplaner

I kartan kan du titta på gällande detaljplaner i hela kommunen. Flytta i kartan till det område som du är intresserad av och klicka för att titta på de dokument  som hör till detaljplanen.

Strängnäs stad

Mariefred

Baddaren 5 m fl, Kv Baddaren

Campusområdet, Eldsund 6:6 m.fl.

Domherren 1

Fenix

Finningerondellen, delar av Strängnäs 2:1 och 3:1

Fårhushagen med Drottning Kristinas trädgård

Grenen 7

Ingvarsvägen, delar av Strängnäs 2:1 och 3:1

Larslunda idrottspark, Strängnäs stad

Läraren 18

Gorsingeskogen, ÄNDRINGSPLAN

Gula rosornas företagsby

Malmby 3:15, "Malmgården"

Mässen 2 m.fl. "Milostaben"

Navet 1 och Strängnäs 3:1, del av

Norrstacken 14 och Strängnäs 2:1, del av

Norrtull 4

Präntaren 1

Ratten

Rocken 8

Seminariet 4, äldreboende

Seminariet 6 (fd 4), del av, Strängnäs

Solberga handelscentrum

Storängen fd kraftledning och kolonilotter

Storängskilen

Strängnäs 2:1, del av, "Tryffelstråket"

Strängnäs 2:1 och 2:28, delar av, "Resecentrum"

Strängnäs 2:28, m fl, "Dubbelspår vid Långberget"

Strängnäs 2:3, del av, "Sidöparken"

Strängnäs 3:1, del av, "Dubbelspår i tunnel"

Strängnäs-Lundby 7:79

Tallåsen på del av Strängnäs 2:1

Trädgårdsmästaren

Vallbyvägen

Vasavallen på Strängnäs 2:1, del av, Strängnäs

Vesslan 4 m.fl. "Vesslan"

Ädp Finningerondellen, delar av Strängnäs 2:1 och 3:1

Ädp Strängnäs 2:1 m fl, ”Garage vid resecentrum”

Ekhovsgärdet 6 m fl

Föreningen 2, Mariefred

Gertre, Läggesta

Gripsholm 4:5 m.fl., IP Hammaren, Mariefred

Hedlandet 1:45

Hedlandet 1:95

Hedlandet öst

Jagbacken, etapp 1

Jagbacken etapp II

Lotorp 1:6 och 1:7, m.fl., SanPoint, Hedlandet

Lotorps udde, Hedlandet

Mariefred 2:1 m fl, Hammarängen, Mariefred

Mariefred 2:20 m.fl., "Arrendatorn", Mariefred, Strängnäs kommun

Munkhagen 4 m.fl., "Munkhagen"

Munken 7

Målartorp 1:13, del av, Östra Ekeby-området

Område Öster, del av, Astrea m fl

Rättaren

Slottsbrinken 1:54 och 1:55 m fl

Sparbanken 5; Mariefred

Stora Sundby 4:3, del av, Hedlandet

Stora Sundby 4:3, Stora Sundby gård

Tredje backe etapp 1

Tredje Backe etapp 1, ändring av detaljplan

Tosterö, Vårfruberga, Härad

Stallarholmen

Aspö Norrby, Lustigkulle

Aspö-Åsby

Brunnsåkers fritidsområde

Enhammarhöjden

Fredriksborg och Kungsberg

Freja 1

Logarn 1:109-121

Märinge

Näsbyholm 3:39, del av,”Östra Sandbacksberget”, Härad

Sanda 2:4

Sanda 5:1 m fl

Stensoppen 1

Södra Bresshammars skog, Stavlund, Tosterö

Vargholmen 1:10, Gråben 1:3 m.fl.

Ändring av detaljplan för Stensoppen 27-33

Ändring/förtydligande av huvudmannaskap för allmän platsmark inom vissa tätorter

Husby Tegelbruk 2:34 m fl

Sjöliden

Sundby Strand 2, ändring av detaljplan

Sundby Strand 3

Toresunds-Sundby 1:1, del av, Sundby Strand 4

Vannesta 3:18 m fl

Ändring av detaljplan för Toresunds-Sundby 1:1, del av, ”Sundby Strand 3”, Stallarholmen

Ädp Edeby 3:4, Toresunds-Edeby fritidsområde

Ändring av detaljplan Toresunds-Sundby 1:1, del av, Sundby Strand 4

Åkers styckebruk

Länna

Bergman 14 

Skölden

 

 

 

Uppdaterad 2018-06-20

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >