Toppbild

Stråket – att färdas hållbart i staden

Syftet med projektet "Stråket" är att ta fram underlag för det fortsatta arbetet med att utveckla gång- och cykeltrafik och kollektiva färdmedel i Strängnäs. Det aktuella området sträcker sig mellan Finninge och stadskärnan och kommer att utvecklas samtidigt med ett nytt resecentrum.

 

Se filmen om Stråket på YouTube

Strängnäs kommun är en av de deltagande kommunerna i Uthållig kommun. Tanken är att deltagande kommuner genom samverkan ska utveckla, skapa och sprida spjutspetsexempel inom sitt specifika område. Strängnäs spjutspetsexempel är att i ett särskilt stråk i staden utveckla gång- och cykeltrafik och kollektiva färdmedel och därmed skapa förutsättningar för stadens utveckling i långsiktigt hållbar riktning.

 

Vad är Stråket?

Projektet kallas för Stråket och drivs av teknik- och servicekontoret i samarbete med samhällsbyggnadskontoret.

 

Vad är Uthållig kommun?

Uthållig kommun är ett stöd Energimyndigheten förmedlar till svenska kommuner i form av kunskapsöverföring, projektmedel för samverkan och hjälp med strukturer för nätverk.


Vill du veta mer? Gå in på Energimyndighetens webbplats.

 

Uppdaterad 2016-11-08 av Karolina Zander

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >