Toppbild

Fördjupningar av översiktsplanen (FÖP:ar)

FÖP:ar är en del av kommunens översiktsplan. I jämförelse med ÖP2014 som är kommunövergripande så gäller respektive FÖP för ett visst geografiskt avgränsat område inom kommunen och innehållet är mer detaljerat och platsspecifikt.

Antagna FÖP:ar är tillgängliga via menyn. FÖP:ar under framtagande eller under revidering finns på sidan Pågående översiktsplanering.

 

 

 

Uppdaterad 2016-11-28

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >