Bygga, bo och miljö

Strängnäs resecentrum & spårområde

resecentrum

Aktuellt

Förslaget till detaljplan för Strängnäs nya resecentrum har granskats till den 6 december. Handlingarna har varit utställda i Kommunhuset i Strängnäs och här på kommunens webbplats. Den 17 december föreslog plan- och byggnämnden kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Trafikverket har i nära samarbete med kommunen utrett lämplig placering av det nya resecentrumet. Trafikverket fastställde den 17 oktober 2013 järnvägsplan för placeringen av spåret och resecentrum. Inga besvär inkom och planen vann laga kraft den i slutet av november 2013.  Samtidigt upprättades kommunens detaljplan för resecentrum. Den granskades av myndigheter, sakägare och andra berörda till och med 6 december 2013. Den 17 december föreslog plan- och byggnämnden kommunfullmäktige att anta detaljplanen vilket skedde 27 januari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

PLANENHETEN

645 80 Strängnäs
0152-291 00, växel

 
Ställ dina frågor direkt till
 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365