Bygga, bo och miljö

Strängnäs resecentrum & spårområde

resecentrum

Aktuellt

 

Hösten 2014 startar byggandet av spår- och tunnelbygge, där NCC är utsedd som entreprenör. Samtidigt upphandlas projektering och byggnation av nytt resecentrum. Tågtrafiken kommer att pågå oförändrad, med undantag för kortare perioder.

Trafikverket utsåg våren 2014 utsåg NCC som entreprenör för spår- och tunnelbygget. Dessa arbeten påbörjas under hösten 2014. Samtidigt upphandlas projektering och byggnation av nytt resecentrum. Det består av ny stationsbyggnad över spåren, parkeringsgarage, närliggande busshållplatser mm.

Tågtrafiken kommer att pågå oförändrad under byggtiden fram till 2018, med undantag för vecka 46, (d.v.s. 10 - 16 november) under 2014 då spåret är avstängt och ersättningsbussar kör.  Även under åren 2015, 2016 och 2017 kommer spåret att vara avstängt kortare perioder, d.v.s. två eller tre veckor varje år. Den nuvarande stationsbyggnaden rivs och ersätts av en tillfällig stationsbyggnad som byggs 2015 och ska fungera som vänthall, kiosk med mera under byggtiden.

I februari 2014 vann detaljplan för nytt resecentrum i Strängnäs laga kraft. Järnvägsplan hade tidigare i november 2013 fastställts av Trafikverket för byggnation av dubbelspåret mellan Ulvhäll och Härad. 

 

Information om spår- och tunnelbygget finns på Trafikverkets webbplats. Klicka här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

PLANENHETEN

645 80 Strängnäs
0152-291 00, växel

 
Ställ dina frågor direkt till
 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365