Toppbild

Planenheten, kontakt

Planenheten svarar på frågor om pågående översikts- och detaljplaner eller kring översikts- och detaljplaneringen.

Vid frågor om gällande detaljplaner kontaktas Bygglovsenheten.

 

Erika Svensson
Planhandläggare/Planarkitekt
Detaljplaner
erika.svensson@strangnas.se
 

Lovisa Andersson
Planhandläggare/Planarkitekt
Detaljplaner
lovisa.andersson@strangnas.se

Daniel Quick
Planhandläggare/Planarkitekt
Detaljplaner
daniel.quick@strangnas.se
 

Cecilia Flodqvist
Plankoordinator
cecilia.flodqvist@strangnas.se
 

Pernilla Alshouha
Planadministratör
pernilla.alshouha@strangnas.se
 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >